Sporo osób przybyło we wtorek 21.09.2021 r. do Galerii Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej na otwarcie wystawy, na której prezentowane są zdjęcia powstałe podczas plenerów fotograficznych zrealizowanych w ramach projektu „Babia Góra – 4 pory roku”, wykonane przez młodych amatorów fotografii mieszkających u stóp Babiej Góry, z jej polskiej i słowackiej strony.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli m.in. starosta Józef Bałos, sekretarz starostwa Krzysztof Kołacz, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Tomasz Pasierbek i dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Andrzej Peć. Wśród gości nie zabrakło oczywiście autorów zdjęć.

Wcześniej, w dniach 13-20.09.2021 r., wystawa eksponowana była w Domu Kultury w Oravskiej Polhorze na Słowacji.

Większość uczestników plenerów, przeprowadzonych po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry, w cyklu 4 spotkań warsztatowych w sekwencji kolejnych pór roku, stanowili uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, klas ukierunkowanych na naukę o fotografii i multimediach. Zarówno oni, jak i pozostali biorący udział w warsztatach, mogli pod okiem opiekunów i nauczycieli: Pawła Adamka, Andrzeja Hutniczaka i Tomasza Gielasa, przewodnika beskidzkiego Marcina Leśniakiewicza oraz pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego i Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (podziękowania dla obu instytucji), zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną o technikach fotografii przyrodniczej i o babiogórskiej przyrodzie, co powinno pozwolić im wejść do kręgu osób promujących obiektywem dziedzictwo przyrodnicze i utrwalających piękno Podbabiogórza. Taki cel przyświecał realizatorom projektu.

Czy to się udało, uda? Oglądając fotografie prezentowane na poplenerowych wystawach, wybrane z wielu wykonanych przez uczestników spotkań warsztatowych, można to chyba przyjąć za pewnik, a młodym amatorom fotografii pozostaje już tylko życzyć, by w przyszłości jeszcze niejednokrotnie zachwycili odbiorców swoimi pracami.

Podczas otwarcia wystawy w Galerii Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej, Janusz Kociołek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,  zaprezentował uczestnikom spotkania publikacje wydane także w ramach realizowanego projektu. Pierwszą z nich jest folder z wybranymi zdjęciami wykonanymi przez uczestników plenerów, a drugą album „Babia Góra 4 pory roku”, w którym zamieszczonych jest ponad 170 fotografii ukazujących piękno babiogórskich krajobrazów i przyrody Królowej Beskidów.   

Wystawa czynna jest do 29.09.2021 (w godzinach pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej).

Projekt „Babia Góra – 4 pory roku”, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Partnerem projektu jest słowacka Oravska Polhora. Gościny wystawie użyczyła Galeria Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej.