X Organizacja i przeprowadzenie kursu księgowości I stopnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

20-05-2019-ogoszenie-o-kursie-ksigowoci-i-stopnia.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

20-05-2019-zalaczniki-edytowalne-ksigowosc.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

05-06-2019-wyniki-postpowania-kurs-ksigowoci-i-stoppnia.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

09-09-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-8-2019.pdf