W sobotę 11 maja, w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim, odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych im. Zofii Bugajskiej. W przeglądzie wzięło udział 15 grup, działających na terenie powiatu suskiego, w poszczególnych kategoriach: 4 zespoły regionalne, 6 kapel i 5 grupy śpiewacze.

Zmagania młodych artystów oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli: Dorota Majerczyk – przewodnicząca komisji (etnolog, etnomuzykolog), Anna Kowalska–Wicherek (choreograf) i Andrzej Peć (regionalista, etnolog). Komisja oceniająca młodych artystów oceniała występy wg następujących kryteriów: forma widowiska, dobór stroju adekwatny do wieku wykonawców, dobór tekstów adekwatny do przedstawianych treści oraz melodii ściśle związanych z regionem, dobór tekstów oraz pieśni dobrany do wieku wykonawców, dobór zabaw i wyliczanek.

Po wysłuchaniu uczestników jury postanowiło przyznać:

– w kategorii „Zespoły Regionalne”:

I miejsce (wyróżnienie specjalne I stopnia) – nie przyznano

II miejsce (wyróżnienie specjalne II stopnia) – Zespół Regionalny „Gronie” z Łętowni

III miejsce (wyróżnienie specjalne III stopnia) – Zespół Regionalny „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej

wyróżnienie: Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi

– w kategorii „Kapele”:

I miejsce (wyróżnienie specjalne I stopnia) – nie przyznano

II miejsce (wyróżnienie specjalne II stopnia) – Dziecięca Kapela Zespołu Regionalnego „Zbyrcocek” z Juszczyna

III miejsce (wyróżnienie specjalne III stopnia) – Kapela Zespołu Regionalnego „Kojsowiocki” z Kojszówki

Dodatkowo jury postanowiło wyodrębnić kategorię Szkółek Muzykowania Ludowego, w której przyznało wyróżnienia: Kapeli Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”, Kapeli „Spod Jałowca”, Kapeli „Mała Ziemia Suska”, Kapeli „Szkółki Muzykowania Ludowego Aleksandra Nowaka”

– w kategorii „Grupy Śpiewacze”:

I miejsce (wyróżnienie specjalne I stopnia) – Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy

I miejsce (wyróżnienie specjalne I stopnia) – Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Zbyrcocek” z Juszczyna

II miejsce (wyróżnienie specjalne II stopnia) – Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej

III miejsce (wyróżnienie specjalne III stopnia) – Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Malikowski Groń” z Grzechyni

wyróżnienie: Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa.

Przegląd odbył się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, patronatem honorowym imprezę objął Burmistrz Makowa Podhalańskiego Michał Surmiak, a głównym organizatorem, jak w latach poprzednich, była Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

tekst: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
foto: Paweł Woźniak

***

***

***

***