XI Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

21-08-2019-ogoszenie-o-kursie-spawania.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

21-08-2019-zalaczniki-edytowalne-kurs-spawania.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

30-08-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-spawanie.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

18-09-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-12-2019.pdf