XII Organizacja i przeprowadzenie kursu dietetyki I, II i III stopnia dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Treść ogłoszenia :

10-09-2019-organizacja-kursu-dietetycznego-i-ii-iii-stopie-ogoszenie.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

10-09-2019-zalaczniki-nr-1-i-2-dietetyka.doc

Unieważnienie

09-01-2020 informacja o uniewanieniu postpowania.pdf