Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

 14-10-2019-ogloszenie-o-kursie-prawa-jazdy.pdf

Formularz oferty – edytowalny :

14-10-2019-zalacznik-nr1-oferta-prawo-jazdy.docx

Zestawienie złożonych ofert :

25-10-2019-otwarcie-ofert-zestawienie.pdf

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ – zadanie nr 1 :

25-10-2019-wezwanie-do-zoenia-oferty-dodatkowej-zad-1.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 2:

28-10-2019-zawiadomienie-o-wyborze-prawo-jazdy-zadanie-2.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 1:

28-10-2019-zawiadomienie-o-wyborze-prawo-jazdy-zadanie-1.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

14-01-2020 informacja o udzieleniu zamwienia.pdf