Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na 7 zadań częściowych

Treść ogłoszenia :

23-10-2019-ogloszenie-o-zamowieniu-organizacja-7-kursow.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

23-10-2019-zalaczniki-edytowalne-1-i-2-dla-7-kursow.doc

Zmiana treści ogłoszenia – dot. zadania nr 2 oraz zadania nr 4 :

28-10-2019-zmiany-treci-ogoszenia-barman-pierwsza-pomoc.pdf

28-10-2019-zmiana-treci-pierwsza-pomoc.pdf

Zestawienie złożonych ofert :

31-10-2019-zestawienie-ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 1, 3, 5, 6 i 7 :

04-11-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zadania-nr-1-3-5-6-7.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 2 :

05-11-2019-wyniki-postpowania-barman-zad-2.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 4 :

26-11-2019-zawiadomienie-o-wyborze-kurs-p-pomocy-4.pdf

31-12-2019-zawiadomienie-zad. 4.pdf