Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodami mag 135 i metodą 111 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

03-01-2020-ogoszenie-o-kursie-spawania.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

03-01-2020-zalaczniki-edytowalne.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

13-01-2020-wyniki-kurs-spawania.pdf