Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki klasa III wraz z egzaminem

Treść ogłoszenia :

09-01-2020-ogloszenie-o-zamwieniu-organizacja-kursu-koparkoadowarki.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

09-01-2020-koparkoadowarki-zalaczniki-edytowalne.doc

Odpowiedzi na pytania, zmiana treści ogłoszenia oraz przesunięcie terminu składania ofert:

15-01-2020-odpowiedzi-na-pytania-przesunicie-terminu-na-20-01-2020.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

20-01-2020-wyniki-koparkoadowarki.pdf