Organizacja i przeprowadzenie kursu dietetyki I, II i III stopnia dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Treść ogłoszenia :

09-01-2020-organizacja-kursu-dietetycznego-i-ii-iii-stopie-ogoszenie.pdf

Załączniki edytowalne nr 1 i nr 2 :

09-01-2020-dietetyka-zalaczniki-edytowalne.doc

Odpowiedzi na pytania, zmiana treści ogłoszenia oraz przesunięcie terminu składania ofert:

15-01-2020-odpowiedzi-na-pytania-przesunicie-na-20.01.2020 dietetyka.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

21-01-2020-zawiadomienie-o-wyborze-dietetyka.pdf