Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

22-01-2020-ogoszenie-o-kursie-prawo-jazdy.pdf

Formularz oferty – edytowalny :

22-01-2020-zalacznik-edytowalny-prawo-jazdy.docx

Odpowiedzi na pytania :

27-01-2020-odpowiedzi-na-pytania.pdf

28-01-2020-odpowiedzi-na-pytania-ii.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

04-02-2020 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf