XXVII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Porządek obrad opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa – link poniżej:

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7466&idmp=28&r=o

Informacja o transmisji obrad “na żywo”

Informujemy, że wypełniając obowiązek prawny obrady będą  transmitowane w internecie pod adresem –  https://powiatsuski.sesja.pl/

Linki do transmisji zamieszczone są również  w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa –

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5259&idmp=137&r=o

oraz na stronie internetowej starostwa www.powiatsuski.pl w zakładce “transmisje sesji Rady Powiatu”.

Nagrania będą również archiwizowane i dostępne pod wyżej wymienionymi adresem