W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (4 uchwały),
 • uchylenia w uchwale nr 430.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. działu 600, rozdział 60078,
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2020 r.
 • wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pt.: Budowa drogi gminnej (przedłużenie ul. Starzeńskiego) (kategoria obiektu budowlanego XXV)  w jedn. ewid. Sucha Beskidzka, obręb Sucha Beskidzka,
 • zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /dot. dróg położonych na terenie miasta Jordanów/ (2 uchwały),
 • wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. M. Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej /dot. programu ERASMUS+/.
 • zmiany uchwały nr 445.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć prowadzonych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie (dot. udziału w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój „Wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce – kolejne mobilności uczniów w Turyngii”)
 • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń biurowych na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.