Grupa uczestników projektu „Na dudziarską nutę” realizowanego przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy suskiego starostwa wzięła udział w dn. 19-20 maja w wyjeździe szkoleniowym na Słowację. Młodzi dudziarze spod Babiej Góry wraz z uczestniczącymi w projekcie Słowakami mieli okazję m.in. wysłuchać prelekcji poświęconych historii instrumentu, na którym uczą się grać.


Mogli też zobaczyć różne europejskie odmiany dud, a nawet spróbować na nich grać, na przykład na dudach szkockich lub bałkańskich. Ważną częścią wyjazdu była też wizyta w warsztacie najbardziej znanego na Słowacji wytwórcy dud. Uczestnicy projektu zapoznali się z procesem wyrobu instrumentu, w każdej jego fazie. Poznali więc ten instrument niejako od podszewki. Nie brakło też okazji do wspólnego polsko-słowackiego muzykowania, i to nie tylko w miejscu zakwaterowania, ale również w siedzibie Cechu Słowackich Gajdoszy (Dudziarzy). Trzeba tu zaznaczyć, że to właśnie dzięki staraniom jego członków kultura dudziarska została wpisana w 2015 na światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.
W grupie uczących się gry na dudach (w ramach projektu prowadzona jest również nauka gry na skrzypcach dla drugiej grupy dzieci) są chłopcy z kilku podbabiogórskich miejscowości, z Suchej Beskidzkiej, Grzechyni, Białki, Sidziny, Bieńkówki, Skawicy i Zawoi.

Realizowany przez Powiat Suski projekt „Na dudziarską nutę”, jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Interreg - Polska Słowacja - logotypy
Interreg – Polska Słowacja – logotypy