Dobiegły końca prace remontowe na drodze powiatowej nr 1688K Maków Podh. – Żarnówka  – Wieprzec –  Kojszówka. Inwestycja, o łącznej wartości 5 246 000 zł., podzielona była na dwa zadania obejmujące remont oraz przebudowę newralgicznych odcinków drogi.

W ramach całej inwestycji odnowiono nawierzchnię wraz z poboczami, poprawiono odwodnienie poprzez wykonanie nowych przepustów i zamontowanie betonowych korytek wzdłuż rowów, w miejscach niebezpiecznych postawiono stalowe bariery energochłonne, wymieniono pokład mostu w Żarnówce. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej w Wieprzcu powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywną sygnalizacją świetlną. Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg wyniosła 4,7 km.

Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wsparcia udzielonego przez gminę Maków Podhalański.