Nazwa zadania: Zakup wyposażenia i przeprowadzenie remontu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

Całkowita wartość zadania: 166420,25 zł

Dofinansowanie: 133135,80 zł

Flaga i godło