Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 26.09.2022r. – 27.09.2022r. (poniedziałek – wtorek), w godz. 7:00-16:00, nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1705K Barwałd – Stryszów – Marcówka w Marcówce. Utrudnienia spowodowane będą wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na długości ok. 900m od granicy z powiatem wadowickim.