Nazwa zadania: zapewnienie sprawnie działającej instalacji przyzywowo-alarmowej oraz sprawnie działającego pieca CO w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

Całkowita wartość zadania: 62500,00 zł

Dofinansowanie: 50000,00 zł

Flaga i godło