W związku z realizacją projektów  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Powiat Suski ogłasza postępowanie dotyczące wyłonienia specjalisty ds. zamówień publicznych.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami:

29-10-2020-zapytanie ofertowe.pdf

formularz oferty.docx

Odpowiedzi na zadane pytania (Opublikowano 04.11.2020r.):

04-11-2020 odpowiedzi na zadane pytania.pdf

Wyniki postępowania:

wyniki postpowania.pdf