ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PUBLIKACJI Z DOSTAWĄ (PRZEWODNIK TURYSTYCZNY, FOLDER, FOLDEREK, ULOTKA) W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM PROJEKTEM “PODBABIOGÓRZE – AKTYWNIE I NA LUZIE” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 07.02.2020R. GODZ. 15.00. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (WP.042.1.10.2019 Z DN. 28.01.2020R.):

zapyt_druk 1.pdf

Uzupełnienie Zapytania ofertowego na druk publikacji z dostawą.

Punkt 3. Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o parametry:

– okładka: druk 4+4, papier kreda matowa 200 g, folia matowa, miejscowo lakier UV

– wsad: druk 4+4, papier kreda matowa 130 g

Punkt 4. Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o parametry:

– druk 4+4, papier kreda matowa 170 g

– nakłady dla ulotki wynoszą odpowiednio: wersja polska nakład: 1000 szt., wersja słowacka nakład: 200 szt.

Ponadto w związku z tym, że Zamawiający stara się o numer ISBN dla pozycji 1. – przewodnik turystyczny w załączniku Nr 1 – Formularz Oferty dokonano rozbicia kwot brutto. Uzupełniony formularz w załączeniu.

formularz_zapyt_druk.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty Informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie: Agencja Wydawnicza Argi s.c. Paweł Pacholec, Jacek Prorok, Robert Błaszak, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław, która zaoferowała najniższą cenę – 19240 zł netto.