Zapytanie ofertowe na montaż barier ochronnych stalowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Suskiego:

Dokumentacja zapytania:

zapytanie ofertowe.pdf

formularz ofertowy-za. nr 1.doc

przedmiar robot_bariery ochronne_2019_09_16.doc

załacznik nr 4- stwior.zip

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr wz.odt