W związku z realizacją projektów  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Powiat Suski ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lidera szkolnego w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami: