ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ZADANIA PN. BUDOWA MOSTU W KM 2+800 DP NR 1709 K SIDZINA-SIDZINA GÓRNA.

Dokumentacja postępowania:

zapytanie ofertowe.pdf

formularz-oferty załacznik nr 1.odt

projekt umowy-załacznik nr 2.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf