Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Maków Podhalański Powiatu Suskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w standardzie wykonania zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zn. ZU.6007.3.2020  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach.

Załączniki do pobrania