Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych, na następujący przedmiot zamówienia:

-wykonanie i dostawa druku “Formularza potwierdzenia odbioru przesyłek nadawanych w postępowaniu administracyjnym” dla Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej – szczegóły w załączniku poniżej (WO.2600.32.2018 z dn. 04.12.2018r.). Termin składania ofert: 07.12.2018r. godz. 13.00

zapytanie ofertowe wo.2600.32.2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę druku formularza potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu administracyjnym dla Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b (Zapytanie ofertowe z dn. 04.12.2018 r. WO.2600.32.2018)

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, iż w toku weryfikacji ofert na wykonanie i dostawę druku formularza potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu administracyjnym dla Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b wybrano firmę: Wydawnictwo Akcydensowe S.A. Oddział w Olsztynie ul. Żelazna 3, 10-419 Olsztyn, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.