Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Remont parkietu – adaptacja pracowni na Laboratorium językowe dla Technikum Obsługi Turystycznej w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

Treść zapytania ofertowego:

27-01-2020-remont-parkietu-w-pracowni-zawodowej.pdf

Załącznik edytowalny :

27-01-2020-remont-parkietu-zalacznik-nr-2.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

03-02-2020-wyniki-remont-parkietu.pdf