Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych, na następujący przedmiot zamówienia:

-wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych do 2 pomieszczeń składnicy akt Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b – szczegóły w załączniku poniżej (WO.2600.36.2020 z dn. 29.09.2020 r.). Termin składania ofert: 07.10.2020 r. godz. 15.00

zapytanie ofertowe wo.2600.36.2020.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do 2 pomieszczeń składnicy akt Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b (Zapytanie ofertowe  WO.2600.36.2020)

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, iż w toku weryfikacji ofert na wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do 2 pomieszczeń składnicy akt Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SKRAWMET” Sp.j. W.Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski Spółka Jawna z siedzibą ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc, która spełniła warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. 29 065,39 zł brutto