Roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji na miejscu realizacji przedmiotowego zadania.