W związku z prowadzonym postępowaniem o sprzedaż w trybie przetargowym, Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 3632 o pow. 0,3007 ha, położonej w Zembrzycach.

Treść ogłoszenia:3032.16.2019 zapytanie ofertowe wycena nieruchomosci w zembrzycach.pdf

Formularz oferty:3032.16.2019 formularz oferty.doc