W związku z zamiarem regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wynikająca z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa zamierza zlecić sporządzenie porównania ewidencja gruntów – kataster oraz mapy do celów prawnych.

Treść ogłoszenia:

3032.4.2019 zapytanie ofertowe dot. regulacji stanu prawnego.pdf

Formularz oferty:

3032.4.2019 formularz oferty.docx