Wykonanie, dostawa i montaż “Ławki Niepodległości”. Zadanie pn. Ławka Niepodległości dla samorządów dofinansowane ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Dokumentacja postępowania:

zapytanie ofertowe Ławka Niepodległości.pdf

załącznik nr 1 -projekt wykonawczy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf