Starosta Suski zamierza zlecić wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Budzowie.

Treść ogłoszenia:

3032.25.2017 zapytania ofertowe na wycene dz. art 73 budzow.pdf

Formularz oferty:

3032.25.2018 formularz oferty rzeczoznawcy.doc