Starosta Suski zaprasza do złożenia oferty na opracowanie ekspertyzy o tematyce: „Analiza zapotrzebowania wprowadzenia  w szkołach Powiatu Suskiego kierunku – technik urządzeń i systemów energii odnawialnej” w ramach realizacji przez Powiat Suski projektu zintegrowanego LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”/ LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005.

Do pobrania

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

opis przedmiotu zamówienia