W dniu 2 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego podjął uchwały o ogłoszeniu konkursów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00.

Załączniki do pobrania