Zakres robót termomodernizacyjnych:

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (706 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropodachu (623 m2) z wymianą pokrycia
–  wymiana stolarki okiennej (66 szt., 91 m2)

–  wymiana instalacji co (625 mb, 53 szt. grzejników, 67 szt. zaworów termostatycznych,  57 szt. zaworów)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac