W piątek  13 maja 2022 r., w obecności starosty Józefa Bałosa, wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka, dyrektora szkoły Sławomira Kudzi oraz przedstawicieli wykonawcy, dokonano odbioru kolejnej inwestycji, mającej na celu modernizację infrastruktury sportowej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.

W ramach zadania wybudowano boisko do piłki nożnej, dwutorową bieżnię okrężną, kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki, skocznię w dal,  a także rzutnię do pchnięcia kulą. Cały teren został ogrodzony i oświetlony.

Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania wyniósł  959 420,90 zł, w  tym 845 768,51  zł pochodziło z funduszu, a 113 652,39 zł stanowiły środki własne powiatu.