Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (1682 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropodachu (932 m2) z wymianą pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi
–  wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 5 m2)

–  wymiana instalacji co (1118 mb, 155 szt. grzejników, 155 szt. zaworów termostatycznych,  83 szt. zaworów)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac