Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (1411 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropodachu (1313 m2) z wymianą pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi

–  wymiana instalacji co (1306 mb, 111 szt. grzejników, 143 szt. zaworów termostatycznych,  115 szt. zaworów)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac