Bardzo smutna wiadomość dotarła w niedzielę, 15 maja 2022 r., ze Stryszawy. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Zofia Wągiel, długoletnia kierowniczka tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego, a także radna powiatu suskiego I i IV kadencji (1998-2002, 2010-2014) i członek zarządu powiatu (1998-2002, 2011-2014).
Zofia Wągiel pozostanie w pamięci nas wszystkich jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, przez całe swoje życie oddana pracy z ludźmi i dla ludzi.
Rodzinie Zmarłej i wszystkim Jej bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci.

—-

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 18 maja 2022 r. o godz. 14:00 w kościele św. Anny w Stryszawie Górnej.

foto archiwum UG w Stryszawie