W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Makowie Podhalańskim przez Panią Renatę Spisak – Sowa funkcję tą w wyniku przeprowadzonego konkursu objęła z dniem 1 września 2021 roku Pani Iwona Sobel, która wcześniej pracowała w tej placówce jako psycholog.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu starosta suski Józef Bałos podziękował ustępującej dyrektor za wieloletnią współpracę oraz osobiste zaangażowanie w  pracę na zajmowanym stanowisku w latach 2006 – 2021. Przekazał także życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy w poradni, a także w życiu osobistym. Podziękowania w imieniu rady powiatu złożył przewodniczący Jan Banaś.  

Pani Iwona Sobel odbiera uchwałę zarządu powiatu o powierzeniu stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.