Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie w obszarze projektowym turystyczno – gastronomicznym oraz administracyjno – usługowym.

Oferta skierowana jest także do kadry pozostałych szkół kształcących w danej branży w Subregionie i Województwie Małopolskim.  

Celem wsparcia jest uaktualnienie i uzupełnienie przygotowania kadry do rozwoju podstaw przedsiębiorczości i orientacji zawodowej wśród uczniów.

 Dla grupy 25 nauczycieli kształcenia zawodowego zaplanowano:

  • kurs wykorzystanie technologii RFID w logistyce i gospodarce towarowej
  • kurs oparty o grę planszową „Wyprawa”. 

Innowacyjność kursów polega na zawartości merytoryczno-programowej opartej o nowoczesne technologie oraz wyzwań jakie współczesna gospodarka oparta na elektronicznej identyfikacji towarów stawia nauczycielom i szkołom a także doświadczeniu pracodawców na rynku europejskim.