Urząd Gminy Zawoja

Herb Gminy Zawoja

34-222 Zawoja 1307
tel./fax: 33 877 50 15
e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl 
www.zawoja.ug.pl


Gminę tworzą dwie wsie Zawoja i Skawica, z których ta pierwsza należy do największych wsi w Polsce. Położone są w dolinie Skawicy, lewego dopływu Skawy, u północnych podnóży Babiej Góry (1725 m n.p.m.) pomiędzy Pasmem Jałowieckim i Pasmem Policy w Beskidzkie Żywieckim. Przez gminę przebiega droga z Suchej Beskidzkiej, która przez przełęcz Krowiarki (1010 m n.p.m.) prowadzi na sąsiednią Orawę. Skawica została zasiedlona w XVI w., również w tym wieku powstała osada Zawoja, która samodzielną wsią jest od 2. poł. XVIII w. Tutejsi górale należą do grupy etnograficznej tzw. Babiogórców. W skansenie PTTK w Zawoi Markowej znajdują się trzy drewniane chaty reprezentujące typowe dla rejonu babiogórskiego budownictwo mieszkalne z ubiegłego wieku.

Zawoja jest siedzibą utworzonego w 1954 r. Babiogórskiego Parku Narodowego. W siedzibie BgPN znajduje się Ośrodek Edukacyjny, w skład którego wchodzi Wystawa Stała i Ogród Roślin Babiogórskich. Przez obszar gminy prowadzi wiele znakowanych pieszych szlaków turystycznych PTTK. Niezwykle piękne krajobrazy, z dominującym nad gminą masywem Babiej Góry – Królowej Beskidów, unikatowy ekosystem, wieloletnie tradycje w podejmowaniu gości, sprawiają że Zawoja jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości wypoczynkowych na południu Polski, w której realizowane mogą być o każdej porze roku najróżniejsze formy wypoczynku.