KOMISJA FINANSÓW, ADMINISTRACJI I PLANOWANIA

1. ANDRZEJ SZRAMOWIATPrzewodniczący

2. JACEK ZAJĄC Z – ca Przewodniczącego

3. TOMASZ SPANNBAUER

4. JÓZEF BAŁOS

5. KRZYSZTOF CHUDZIK

6. STANISŁAW PUDO

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

1. RENATA BABICZ – Przewodnicząca

2. PIOTR TALAGA  – Z – ca Przewodniczącego

3. ZBIGNIEW HUTNICZAK

4. CZESŁAWA MADOŃ

5. JAN BANAŚ

6. JADWIGA CZARNY

7. GABRIELA KORBEL

8. WIT MATEUSZ SARLEJ

KOMISJA DROGOWNICTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TRANSPORTU

1. SŁAWOMIR KUDZIA  – Przewodniczący

2. MAREK DROBNY  – Z – ca Przewodniczącego

3. CZESŁAWA MADOŃ

4. JAN BANAŚ

5. GABRIELA KORBEL

6. JAN WOŹNY

7. ARTUR KRUŹLAK

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I INTEGRACJI LOKALNEJ

1. JADWIGA CZARNY – Przewodniczący

2. ARTUR KRUŹLAK  – Z – ca Przewodniczącego

3. ANDRZEJ SZRAMOWIAT

4. PIOTR SURZYN

5. JÓZEF BAŁOS

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. PIOTR TALAGA – Przewodniczący

2. RENATA BABICZ  – Z- ca Przewodniczącego

3. JOANNA STYPUŁA

4. KRZYSZTOF CHUDZIK

5. JACEK ZAJĄC

6. ALINA KUŚ

7. TOMASZ SPANNBAUER

KOMISJA REWIZYJNA

1. MAREK DROBNY – Przewodniczący

2. STANISŁAW PUDO – Z- ca Przewodniczącego

3. JACEK ZAJĄC

4. SŁAWOMIR KUDZIA

5. ANDRZEJ SZRAMOWIAT

6. JAN WOŹNY

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. ALINA KUŚ – Przewodnicząca

2. RENATA BABICZ – Z – ca Przewodniczącego

3. SŁAWOMIR KUDZIA

4. JADWIGA CZARNY