Komenda Powiatowa Policji

w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42, tel. 47 832 82 11
Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej – insp. Robert Michna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, ul. Makowska 26, tel. 47 831 75 10
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej – st. bryg. Krzysztof Okrzesik

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, ul. M. Konopnickiej 7, tel. +48 222 500 115
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej – Janina Gołuszka

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 874 40 05
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej – Maksymilian Głowacz