Kategoria: Organizacje pozarządowe

Uchwała NR 0007/LVII/402/2023 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Uchwała NR 0007/LVII/402/2023 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej

Uchwała NR 0007/XLVI/326/2022 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Uchwała NR 0007/XLVI/326/2022 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2022 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwałą Nr 974.2022 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 8 listopada 2022 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3...

Czytaj więcej

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Czytaj więcej

UCHWAŁA NR 0007 RADY POWIATU SUSKIEGO w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie narok 2022.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje.

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie