W związku z zakończeniem prac Konwentu Strategicznego nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2008-2015 na stronie internetowej powiatu została opublikowana Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2008-2015.


Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego – przebieg prac – ARCHIWUM

III spotkanie Konwentu ::..

Program III spotkania Konwentu Strategicznego
Aktualna analiza SWOTII spotkanie Konwentu ::..

Program II spotkania Konwentu Strategicznego
Analiza SWOT z obowiązującej strategii
Analiza SWOT zaktualizowana przez Wydział Inwestycji
Harmonogram działań i koncepcja merytoryczna aktualizacji strategii
Skład Konwentu Strategicznego


Materiały ze spotaknia inauguracyjnego z dnia 14 grudnia 2007r.Dokumenty ::..

Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego
Program Rozwoju Przedsiębiorczości
Program ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą do 2011 r.
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU
05 PFRON – program dla osób niepełnosprawnych na lata 2007 – 2012
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie suskim