Rada Powiatu Suskiego VI kadencji 2018 – 2023

Przewodniczący Rady Jan Banaś

Przewodniczący Rady Jan Banaś (od 2021 r.)
† Ryszard Hadka (2018-2020)

Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Spannbauer
Wiceprzewodnicząca Rady
Czesława Madoń

Radni

Renata Babicz

Józef Bałos

Jan Banaś (od 2020 r.)

Krzysztof Chudzik

Jadwiga Czarny

Marek Drobny

† Ryszard Hadka (2018-2020)

Zbigniew Hutniczak

Gabriela Korbel

Artur Kruźlak

Sławomir Kudzia

Alina Kuś

Czesława Madoń

Stanisław Pudo

Wit Mateusz Sarlej

Tomasz Spannbauer

Joanna Stypuła

Piotr Surzyn

Andrzej Szramowiat

Piotr Talaga

Jan Woźny

Jacek Zając