Rada Powiatu Suskiego VII kadencji 2024 – 2029

Przewodniczący Rady Jan Banaś

Przewodniczący Rady Jan Banaś

Wiceprzewodniczący Krzysztof Chudzik

Wiceprzewodniczący Marek Drobny

Radni

Józef Bałos
Jadwiga Czarny
Janusz Dyduch
Agata Gołuszka
Sławomir Hajos
Zbigniew Hutniczak
Joanna Jaworska-Nowak
Gabriela Korbel
Artur Kruźlak
Sławomir Kudzia
Barbara Łuczak
Damian Polak
Piotr Pudo
Piotr Surzyn
Jan Świerkosz
Piotr Talaga
Konrad Turchan
Patryk Włosiak