Urząd Gminy w Jordanowie

Herb Gminy Jordanów

ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów
tel. 18 268 76 00, fax 18 268 76 29
e-mail:
urzad@gmina-jordanow.pl
www.gmina-jordanow.pl


Gminę tworzy pięć wsi: Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko i Wysoka, które położone są na obrzeżach Beskidów: Makowskiego, Wyspowego i Żywieckiego. Oprócz Łętowni leżącej nad Łętówką – lewym dopływem Raby, pozostałe wsie leżą w górnym biegu Skawy i jej dopływów. Historyczne początki wsi należących do gminy Jordanów związane są z akcjami osiedleńczymi z XIV i XVI w.

Szczególnie cennym zabytkiem znajdującym się na terenie gminy jest obronny dwór w Wysokiej pochodzący z 1. poł. XVII w. Cennym zabytkiem budownictwa sakralnego jest drewniany kościół parafialny w Łętowni pochodzący z lat 1760-1765. Warto wspomnieć także o bohaterskiej postawie ludności wsi Wysoka, w czasie walk we wrześniu 1939 roku (pomnik, cmentarz wojskowy). Lasy, malownicze wzgórza, rzeki i górskie potoki oraz bliskie sąsiedztwo Podhala i Orawy czynią z tych terenów atrakcyjne miejsce zarówno dla krótkich jak i długich pobytów turystycznych. Teren gminy pokryty jest gęstą siecią znakowanych pieszych szlaków turystycznych PTTK.