Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na powierzenie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022-2024

W dniu 30.12.2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru ofert na realizację następujących zadań: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Zgromadzenie Panien...

Czytaj więcej

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkursy na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci

W dniu 2 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego podjął uchwały o ogłoszeniu konkursów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci. Termin składania ofert...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie