Kategoria: Otwarte Konkursy Ofert – NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2024 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego na 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, niespełniających wymogów formalnych

Informujemy, że zakończony został nabór w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU SUSKIEGO NA 2024 R. W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

1. Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327...

Czytaj więcej

Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja- drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

uchwala-845-komisja

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja- drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Treść ogłoszenia poniżej: uchwala-833

Czytaj więcej

rozstrzygnięciE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, niespełniających wymogów formalnych

Informujemy, że zakończony został nabór w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057...

Czytaj więcej

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkursy na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci

W dniu 2 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego podjął uchwały o ogłoszeniu konkursów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci. Termin składania ofert...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje.

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie